แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และธุรกิจของคุณ
7 Character งานขายประเภทไหนเหมาะกับคุณที่สุดจนต้องร้องว้าว

เราอาจจะสังเกตได้ว่าโลกการค้าปลีกทุกวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งกับพนักงงานขายหรือ ฟรีแลนซ์ หลายท่านต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าไปหาลูกค้า บางคนอาจมากถึง 7 Character และบางท่านอาจจะโชคร้ายต้องโดนพิษโควิดเล่นงาน โดยการถูกจ้างให้ออกจากงาน

ในขณะเดียวกันวิกฤตการณ์นี้ก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจ E-Commerce หรือการขายของออนไลน์ให้กลายเป็นหนึ่งในกระแสมาแรงขึ้นมา พนักงานขายหลาย ๆ ท่านจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ออกมาข้างนอกเพื่อจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิม และเปลี่ยนเป็นการซื้อของผ่านออนไลน์มากขึ้น หน้าที่พนักงานขายก็ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

เพราะอะไรองค์กรจึงควรมีพนักงานขายหลากหลายประเภท

พนักงานขายที่หลายคนนึกถึงมีหลายประเภท หากคุณนึกถึงภาพพนักงานขายที่ต้องถือสินค้า หรือนำเสนอบริการไปตามบ้านต่าง ๆ นั่นก็ถือว่าเป็นพนักงานขายประเภทหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน พนักงานขายมีขอบเขตงานที่กวา้งขวางและครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังมีบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละภาคธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการขายแต่ละครั้งอีกด้วย

หน้าที่ของพนักงานขายในปัจจุบันนั้น บางครั้งอาจจะรวมถึง การวางพื้นฐานการขาย การศึกษาตลาดและสร้างสรรค์สิ่งที่จะนำไปหาลูกค้าและการปิดการขายแต่ละครั้งได้ ซึ่งหน้าที่เหล่านี่ก็ต้องการพนักงานขายที่ถูกประเภท ในขณะที่พนักงานขายบางประเภทจะเป็นผู้ขายสินค้าตรงให้กับลูกค้า แต่พนักงานขายบางประเภท อาจจะมีหน้าที่ในการสร้างแง่มุม หรือช่องทางการขายใหม่ ๆ เพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้ถูกช่วงเวลาและถูกวิธี ซึ่งพนังานขายเองก็ต้องสามารถหาวิธีใหม่ ๆ ในการเข้าถึงผู้คน เข้าใจพฤติกรรมการบริโภคและเปลี่ยนผู้คนเหล่านั้นให้หลายมาเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของพนักงานขายและหน้าที่

ในธุรกิจการค้าปลีกนั้นมีอาชีพมากมายให้เลือก โดยเฉพาะพนักงานขายที่มีหลากหลายประเภท ลองมาดูกันว่าพนักงานขายประเภทไหนที่จะเป็นงานที่ใช่สำหรับคุณ

1. ผู้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ผู้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะมีหน้าที่หลักในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งรวมถึงการมองหาโอกาสและมองหาลูกค้าโดยตรงเพื่อทำการเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการด้วย

ผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างบริษัทและลูกค้า โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะออกไปพบปะกับลูกค้าและนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ พนักงานขายประเภทนี้มักจะพบเจอได้บ่อยในการทำงานธนาคาร

2. เจ้าหน้าที่ออกแบบการขาย

พนักงานขายประเภทนี้จะไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า หรือทำการขายโดยตรง แต่บทบาทหน้าที่นี้นับว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากในการขายแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ออกแบบการขายจะเป็นผู้ทำการวางรากฐานการซื้อของลูกค้า ทำการศึกษาตลาด และวางแผนการนำเสนอการขายพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ช่วยให้พนักงานขายโดยตรงสามารถประเมินว่าใครที่อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าในอนาคตและช่วยให้องค์การสามารถเข้าใจฐานลูกค้าได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

3. พนักงานขายตรง

พนักงานขายตรงก็คือผู้ที่จะได้พบเจอกับลูกค้าโดยตรง และมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด พนักงานขายประเภทนี้อาจจะพบเจอลูกค้าที่การประชุมต่าง ๆ หรืออาจจะเยี่ยมเยียนลูกค้าที่ทำงานหรือที่บ้านด้วยเช่นกัน การเป็นพนักงานประเภทนี้ต้องมีความอดทนและมีทักษะการเข้าหาผู้คนสูง และยังต้องเรียนรู้และมีเทคนิคการโน้มน้าวใจคนเก่งอีกด้วย

พนักงานขายตรงยังต้องมีการตอบสนองต่อสถานการณ์เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีความยืดหยุ่น เพราะอย่าลืมว่าลูกค้าเองก็มีหลากหลายประเภทและมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเข้าหาลูกค้าแต่ละคนก็ต้องแตกต่างกันไปด้วย

4. พนักงานขายประเภทแสวงหาลูกค้าใหม่

ในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พนักงานขายประเภทนี้เป็นที่ต้องการมาก เพราะหน้าที่หลักคือการสร้างฐานลูกค้าหรือหาโอกาสในการขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการโทรหาลูกค้าใหม่ หรือการหาพื้นที่ในการขายที่ต่างออกไปก็ตาม หน้าที่ของพนักงานขายประเภทนี้มักจะรวมการคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มเข้ามาด้วย

ในการเป็นพนักงานขายประเภทนี้ คุณจะต้องมีความคล่องตัว พร้อมปรับเปลี่ยน และมีบุคลิกที่ดี นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะด้านการสื่อสารซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของพนักงานขายอีกด้วย

5. พนักงานขายประเภทบริการความพึงพอใจของลูกค้า

พนักงานขายประเภทนี้มักจะเป็นบุคลากร หรือผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลัง เพราะจะเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า โดยหน้าที่หลักคือการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการขาย

พนักงานขายประเภทนี้นับเป็นกำลังสำคัญในการขาย เพราะต้องสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าและยังต้องคงความสัมพันธ์ที่ดีไว้กับลูกค้าอีกด้วย ทักษะที่ควรมีของผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือมีความคล่องแคล่ว แก้ปัญหาได้เร็ว และมีทักษะการสื่อสารที่ดี นอกจากนี้ยังต้องมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจลูกค้าอีกด้วย

6. พนักงานขายในอุตสาหกรรม

พนักงานขายในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการขายแบบธุรกิจต่อธุรกิจ หรือแบบ business-to-business (B2B) พนักงานขายประเภทนี้ ควรจะมีความรู้เฉพาะด้านในธุรกิจที่ทำอยู่ และมีความรู้เชิงลึกของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะขาย

ปกติแล้ว พนักงานขายประเภทนี้จะพบได้มากในการขายของจำเพาะ เช่น ส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรม วัตถุดิบต่าง ๆ หรือสินค้าที่ต้องนำไปประกอบเอง ดังนั้นลูกค้าส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นบริษัทใหญ่ ๆ หรือโรงงานอุตสาหกรรม

7. พนักงานปิดการขาย

พนักงานปิดการขายเป็นบุคคลสำคัญสำหรับหลาย ๆ บริษัท เพราะบุคคลเหล่านี้จะมีหน้าที่ทำการปิดการขายกับลูกค้าให้ได้ โดยอาจจะสร้างข้อเสนอ หรือรายการส่งเสริมการขายดี ๆ ให้ลูกค้าสนใจและทำให้ขายได้ง่ายขึ้น โดยผู้ที่ทำหน้าที่นี้ควรจะมีความรู้ด้านบัญชี เพื่อให้ทราบว่าหากมีการซื้อขายเป็นจำนวนมาก จะสามารถปรับลด หรือเพิ่มอะไรให้ลูกค้าได้บ้าง

พนักงานปิดการขายควรมีทักษะในการโน้มน้าวใจคน และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจในสินค้าหรือบริการมากขึ้นผ่านการบริการพิเศษ หรือการลดราคาให้ลูกค้า

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.