แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และธุรกิจของคุณ
Manager Skill บริหารจัดการคน อย่างฉลาดเฉียบคมเมื่อขึ้นเป็นหัวหน้า

ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นหมุดหมายสำคัญของใครหลาย ๆ คน เพราะมันหมายถึงการเติบโตและพัฒนาในแง่ของความสามารถและค่าตอบแทนที่บริษัทจะให้ แม้จะเป็นฟรีแลนซ์เองก็ตาม แต่สิ่งที่ตามด้วยก็คือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ยิ่งถ้าได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นระดับ “หัวหน้า” นอกจากหน้าที่งานที่ต้องปฏิบัติให้ดีแล้ว ยังมีเรื่องของการ บริหารจัดการคน ที่เพิ่มขึ้นมาด้วย ทำให้ “ภาวะผู้นำ” หรือ Leadership skill เป็นทักษะจำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้าที่ดี ยิ่งในยุคโควิด-19 ด้วยแล้ว ภาวะยิ่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะสถานการณ์ที่ไม่ปกติทำให้มีเรื่องให้ต้องแก้ไขกันไม่เว้นแต่ละวัน รวมถึงสภาวะจิตใจของลูกน้องหรือคนในทีมก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่มากก็น้อย

มองภาพกว้าง สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน – เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับหัวหน้าแล้ว การมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะคุณคือคนที่ทำหน้าที่กระจายงานให้กับลูกน้องในทีมของคุณ การมองภาพกว้างจะทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ทั้งสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ปัญหาที่เกิดขึ้น และการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้คุณรู้ว่า คุณควรจะจัดการแบ่งงานยังไง และตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปในทิศทางไหนบ้าง

กล้าที่จะรับความเสี่ยง – แน่นอนว่าทุกการตัดสินใจย่อมมีความเสี่ยง ยิ่งในระดับของคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้นำแล้ว เรื่องที่จะเข้ามาให้คุณตัดสินใจย่อมเป็นเรื่องใหญ่และมีผลกระทบมากกว่าเดิม ทำให้ความกล้าที่จะรับความเสี่ยง เป็นอีกทักษะสำคัญของผู้นำ ความกล้าในที่นี้คือ ความกล้าที่จะรับความเสี่ยง จากการเลือกทำในตัวเลือกที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แม้ว่าต้องเสี่ยงมากก็ตาม เพราะว่าได้คิดทบทวนมาแล้วอย่างดี มีเหตุผลรองรับในการกระทำ รวมถึงประเมินความเสี่ยงและมีแผนสำรองเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ – นอกจากการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่กำกวมเป็นสิ่งที่หัวหน้าควรจะมีแล้ว เพื่อจะได้จ่ายงานได้อย่างชัดเจนแล้ว หัวหน้ายังจะต้องทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อจะได้รับรู้ถึงสถานการณ์หรือปัญหาที่แท้จริงจากลูกน้องในทีม เพราะการสื่อสารหมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสองทาง จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนพูดอย่างเดียวคงจะไม่เรียกว่าเป็นการสื่อสารที่ดีได้ และการทำงานเป็นทีมก็ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีเพื่อให้งานประสบความสำเร็จได้ รวมไปถึงการให้เครดิตลูกน้องเมื่องานประสบความสำเร็จ หรือถ้าต้องตักเตือน ก็ลองถามความเป็นมาก่อนเพื่อทำความเข้าใจจากอีกมุมให้มากขึ้น แล้วค่อยตักเตือนด้วยเหตุผลและความเข้าใจ

กระจายงานให้เหมาะสม – หลายครั้งที่คนเป็นหัวหน้ามักจะอยากทำงานด้วยตัวเอง อาจจะเพราะความเคยชินตั้งแต่ตอนยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง จนทำให้เกิดปัญหาทำงานไม่ทันใจจนต้องลงมือทำเอง ดังนั้นเมื่อเราก้าวขึ้นมาเป็นคนบริหารงานแล้ว แม้ทีมเราจะเล็กแค่ไหน ก็จำเป็นต้องกระจายงานให้คนในทีมด้วย และการกระจายงานนั้นต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยเลือกใช้คนให้ตรงกับงานและความสามารถของเขา

พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ – สิ่งที่จะทำให้คนนับถือได้ คือต้องปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี ดังนั้นคนเป็นหัวหน้าควรหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทักษะเฉพาะทางเกี่ยวกับงาน เพื่อที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาให้กับคนในทีมได้ หรือจะเป็นทักษะความเป็นผู้นำ ที่เดี๋ยวนี้สามารถหาเรียนได้ในคอร์สออนไลน์ เช่น Future Learn เว็บไซต์เรียนออนไลน์ที่มีคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำให้เลือกเรียนอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Leading Strategic Innovation: How to Lead with Purpose, Professional Resilience: Building Skills to Thrive at Work, What is Leadership?, People Management Skills, และ Influencing and Communication Skills for Managers เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้า เจ้าของบริษัท เจ้าของธุรกิจที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อการนำไปใช้จริง เพื่อสร้างทีมที่แข็งแรง พร้อมพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และผ่านช่วงเวลาที่ไม่ปกตินี้ไปได้

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.