แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และธุรกิจของคุณ
Manager อายุน้อยก็สามารถบริหารงานได้อยู่หมัด เพียงแค่ต้องมีเทคนิค

เมื่อโอกาสได้ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าของคุณมาถึงรวดเร็วจนแทบตั้งตัวไม่ทัน นอกจากการต้องน้อมรับตำแหน่งและงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแล้ว Manager อายุน้อยก็สามารถบริหารงานได้อยู่หมัด หรือแม้แต่ ฟรีแลนซ์ เอง เพียงแค่ต้องมีเทคนิคคุณควรต้องเร่งปรับตัวหากได้ขึ้นเป็นหัวหน้าทีมที่มีลูกน้องอายุมากกว่าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้อง คุณในฐานะ หัวหน้าอายุน้อย ที่มีความสามารถในการบริหารงานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหัวหน้าที่มีอายุมาก

ตัดสินใจได้เด็ดขาด การก้าวขึ้นเป็นหัวหน้า คุณต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจที่ผ่านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะมาเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งปัญหาเรื่องงานที่ต้องแก้ไขเพื่อให้สำเร็จลุล่วง และปัญหาภายในทีม หัวหน้าต้องมีความยุติธรรมในการตัดสินปัญหา ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือเห็นแก่ความอาวุโส

มีความรับผิดชอบ หัวหน้าที่ดีที่จะทำให้ลูกน้องไม่ว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าให้ความเคารพ ต้องมีความรับผิดชอบสูง ทั้งในเรื่องงานและรับผิดชอบในเรื่องคน ไม่ทิ้งงาน ไม่โยนภาระให้ลูกน้อง แบ่งงาน และแจกจ่ายงานให้ลูกน้องได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความสามารถ

มีความเป็นผู้นำ คุณสมบัติสำคัญของหัวหน้าที่ดี คือ มีความเป็นผู้นำ ภาวะความเป็นผู้นำสามารถเกิดขึ้นได้ ในตัวพนักงานได้เช่นกัน หากคุณมีความเป็นผู้นำแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็จะช่วยส่งเสริม ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้น หัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำจะทำให้ได้ความเคารพ จากลูกน้อง แม้ว่าจะเป็นลูกน้องที่มีอายุมากกว่าก็ตาม

มีทัศนคติที่ดี การเป็นคนที่มีทัศนติดีทำให้ใครก็อยากร่วมงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง หัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน มองว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขและมีทางออกเสมอ ปัญหาคือความท้าทาย ที่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้

เปิดกว้างและพร้อมรับความท้าทาย สิ่งที่ลูกน้องทุกคนต้องการจากคนที่เป็นหัวหน้าคือ การให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็น และเปิดกว้างรับความคิด และนำเสนอไอเดีย รวมถึงนำไอเดียที่เสนอไปใช้จริง ไม่ใช่หัวหน้าเผน็จการที่เอาความคิดหรือไอเดียการทำงานของตัวเองเป็นใหญ่ พร้อมกันนี้ก็ควรให้เครดิตไอเดียงานของลูกน้องเสมอ

มีความสามารถ บทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ได้ขึ้นเป็นหัวหน้านั้น ก็คือ ความสามารถ แม้ว่าจะไม่เรื่องสำคัญที่สุด แต่การที่มีคุณมีความสามารถที่โดดเด่น ก็ยากที่ใครจะมองข้ามไปได้ และมักเป็นที่ยอมรับแก่คนเป็นลูกน้องเสมอ

สื่อสารได้เก่ง เมื่อต้องรับผิดชอบดูแลลูกน้องใต้บังคับบัญชาที่อาจมีมากกว่าหนึ่งคนแล้ว การสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ในภายในทีม รวมไปถึงการสื่อสารภายนอกทีม เพื่อให้งานราบรื่นและมีปัญหาน้อยที่สุด

เมื่อต้องก้าวขึ้นมารับตำแหน่งที่สูงขึ้นจนต้องบริหารและดูแลลูกน้องหรือทีมงานที่มีทั้งคนที่อายุเท่ากัน อายุน้อยกว่า และอายุมากกว่า ต้องมีเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้งานเดิน ไปได้ด้วยดี และทุกคนทำงานอย่างมีความสุข

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.