ชี้ องค์กรและธุรกิจทั่วโลก ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิรูปสู่ดิจิทัล

ผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้านการบริหารจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น เผยรายงาน Global Digital Transformation Benefits Report 2019 รายงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิรูปสู่ดิจิทัลทั่วโลก ประจำปี 2019 ซึ่งเป็นการนำเสนอบทพิสูจน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมของพลังแห่งการปฏิรูปสู่ดิจิทัลที่แผ่ขยายไปทั่วโลกทั้งในอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และภาครัฐฯ บทพิสูจน์ดังกล่าว ล้วนมาจากประโยชน์ทางธุรกิจในหลายรูปแบบทั้งในเชิงลึก เชิงปริมาณ จาก 230 โครงการของลูกค้าที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ให้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จาก 41 ประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้ EcoStruxure ซึ่งเป็นทั้งแพลตฟอร์ม และสถาปัตยกรรมของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ชี้ องค์กรและธุรกิจทั่วโลก ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิรูปสู่ดิจิทัล

ชี้ องค์กรและธุรกิจทั่วโลก ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิรูปสู่ดิจิทัล

เป้าหมายของรายงานดังกล่าวคือการนำเสนอการเปรียบเทียบศักยภาพของการปฏิรูปดิจิทัลในการบริหารจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่นบนฐานของความเป็นจริงที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน โดยหัวใจสำคัญของรายงานดังกล่าวคือ ประโยชน์หลักที่ธุรกิจจะได้รับจากการปฏิรูปสู่ดิจิทัลใน 12 เรื่อง ซึ่งแยกออกเป็น 3 ประเภท แต่ละประเภทล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CapEx) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OpEx) รวมถึงประเด็นความยั่งยืน ความเร็ว และประสิทธิภาพ ทั้งนี้การรายงานมุ่งเน้นที่ 4 กลุ่มหลักที่มีผลต่อเศรษฐกิจ ได้แก่อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมดอยู่ระหว่างการปฏิรูป ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐานทั้งเรื่องวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน รวมถึงการทำงาน และการพักผ่อน

การประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญมาก

บทพิสูจน์ที่ได้จากรายงาน นับเป็นการจบข้อกังขาและความกังวลในตลาดที่ว่าการปฏิรูปสู่ดิจิทัลเป็นการลงทุนที่แพง เพราะต้องใช้ระบบใหม่และการทำงานร่วมกับกระบวนการเดิม ซึ่งจากที่รายงานได้ศึกษาโครงการของลูกค้า ชี้ให้เห็นถึงบทพิสูจน์ที่ได้ผลตรงกันข้าม

โดยการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ทางวิศวกรรมไปสู่ระบบดิจิทัล สามารถช่วยธุรกิจและองค์กรต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมได้ถึง 35% โดยเฉลี่ย นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้สินทรัพย์และระบบงานใหม่ เฉลี่ยถึง 29%

การศึกษายังเผยให้เห็นว่าการเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล เพื่อควบคุมการใช้ IoT ให้ผลลัพธ์ในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มาก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น ทั้งเรื่องประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความยั่งยืน โดยทั้งองค์กรและภาคธุรกิจต่างรายงานถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้พลังงานได้ถึง 24 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ในการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การปฏิรูปสู่ดิจิทัล ช่วยให้องค์กรธุรกิจใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น เช่น เพิ่มผลผลิตมากขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลง ใช้วัตถุดิบน้อยลง ใช้แรงงานต่อชั่วโมงน้อยลง โดยสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% เหล่านี้เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ผ่านห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการติดตาม IoT ตลอดจนการช่วยให้สายการผลิตดำเนินงานได้โดยอัตโนมัติ

ทศวรรษแห่งประสบการณ์ในการปฏิรูปสู่ดิจิทัล

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้เริ่มเดินทางสู่การปฏิรูปดิจิทัลหลายปีมาแล้ว โดยในปี 2009 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้เปิดตัว EcoStruxure™ ซึ่งเป็นทั้งสถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์ม ที่ให้ศักยภาพด้าน IoT ติดตั้งง่ายแบบ plug and play อีกทั้งยังเป็นระบบเปิด สามารถทำงานร่วมกันกับระบบอื่นๆ ได้

ปัจจุบันนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้เพิ่มบริการด้านคลาวด์และดิจิทัล เพื่อให้ EcoStruxure™ สามารถนำเสนอประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความสามารถในการเชื่อมต่อ โดย EcoStruxure™ ได้นำความล้ำหน้าด้าน IoT โมบิลิตี้ ระบบเซ็นเซอร์ คลาวด์ การวิเคราะห์ และไซเบอร์ซิเคียวริตี้ มาช่วยในการนำเสนอนวัตกรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีเชื่อมต่อ ระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์ปลายทาง (Edge Control) และแอปพลิเคชั่น รวมถึงการวิเคราะห์ และบริการต่างๆ โดยที่ผ่านมา EcoStruxure ได้มีการติดตั้งใช้งานมากกว่า 480,000 ไซต์งาน โดยมีผู้วางระบบและผู้พัฒนากว่า 20,000 รายให้การสนับสนุน และมีการเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับอุปกรณ์มากกว่า 1.6 ล้านรายการ โดยมีการบริหารจัดการ ผ่านบริการด้านดิจิทัลมากกว่า 40 บริการ ซึ่งจำนวน 45 เปอร์เซ็นต์ของยอดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในปี 2017 ทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม EcoStruxure™

เรื่องราวที่น่าสนใจมากขึ้นที่ปรากฏในผลรายงานเกี่ยวกับพลังแห่งดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ก็คือ เมื่อธุรกิจก้าวเข้าสู่ดิจิทัลทั้งการบริหารจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น ทั้งสองส่วนทำงานผสานกันเพื่อขับเคลื่อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นคุณค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

“การปฏิรูปสู่ดิจิทัล เป็นหนทางเดียวที่จะสร้างเสถียรภาพ และประสิทธิภาพให้กับทั้งบริษัท ด้วยเทคโนโลยีเช่น อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือ IoT รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ทำให้หลายบริษัทสามารถสร้างประสิทธิภาพ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน” มร.ฌอง ปาสคาล ตริคัวร์ ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว “รายงานของเราชี้ให้เห็นว่าธุรกิจและองค์กรมากมาย ล้วนต้องการอำนาจที่เชื่อมั่นได้ ในการบริหารจัดการความซับซ้อน เพื่อปลดล็อคประสิทธิภาพการปฏิรูปสู่ดิจิทัลได้อย่างเต็มพิกัด ซึ่งเทคโนโลยีของเราสร้างบน EcoStruxure™ ช่วยควบคุมพลังแห่งดิจิทัล ช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีความน่าเชื่อถือ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ทั้งหมด ให้ความยั่งยืน นับว่าเป็นผู้นำในเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่นี้อย่างแท้จริง”

Speedtest บนเว็บสบายๆ บนเว็บไซต์ชั้นนำ

อินเทอร์เน็ตกับยุคปัจจุบันเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้ว ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้นแม้แต่การเช็ค Speedtest บนเว็บสบายๆ ที่ไม่ว่าใครก็ทำได้ง่ายและไม่ต้องเรียนรู้โปรแกรมอะไรก่อนใช้งานด้วย เนื่องจากความเร็วอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการใช้งานและสิทธิของผู้ขอใช้บริการเองด้วย หากวิ่งไม่เต็มความเร็วหรือใช้งานขัดข้องต้องรีบแจ้งผู้ให้บริการ (ISP) หรือแก้ไขเองเบื้องต้นได้เลยไม่ต้องรอช่างก็มี ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับกรณีที่เจอเช่นกันอย่างไรก็ดี การเช็คสปีดก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ เพื่อความสะดวกของลูกค้าเองละ

Speedtest บนเว็บสบายๆ บนเว็บไซต์ชั้นนำ

Speedtest บนเว็บสบายๆ บนเว็บไซต์ชั้นนำ

หลายคนน่าจะงงบอกให้เช็คๆ แล้วเช็คยังไงละ? อย่าเพิ่งใจร้อนก่อนอื่นต้องมาดูเว็บไซต์ที่ให้บริการเช็คความเร็วกันก่อน เมืองไทยมีหลายเจ้าที่ให้บริการด้วยกันตั้งแต่ Thaiware, True, 3 Broadband (3BB), Cat Telecom, TOT,  Adslthailand เป็นต้น เพียงเข้าเว็บไซต์ผ่าน URL หลัก หรือผ่าน Search Engine Google ก็ได้ จากนั้นหน้าจอจะมีแถบให้กด TEST เพื่อเริ่มทดสอบความเร็วกันเลย ค่าต่างๆ จะมีหลายส่วนด้วยกันทั้ง Download, Upload, Ping เป็นต้น ซึ่งแต่ละค่ามีผลต่ออินเทอร์เน็ตของเราทั้งหมดแสดงไปถึงค่า Brandwith ที่มี แต่ก็ใช่ว่าจะเร็วเท่ากันทุกครั้งไปนะ เพราะความเร็วนี้ขึ้นอยู่กับตอนขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตด้วย ซึ่ง Package แต่ละชุดจะมีความเร็วไม่เท่ากันและแต่ละเจ้าจะให้ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างชัดเจน ตรงนี้แอดมินไม่ขอ Comfirm ว่าเจ้าไหนดี แต่จะแค่มาบอกเรื่องการทดสอบความเร็วพอนะจ้ะ

ส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตบ้านทุกวันนี้เริ่มต้นที่ 15 MB ขึ้นไปจนถึง 50MB ซึ่งถือว่าเร็วมากๆ อย่างไรก็ดีควรมั่นเช็คความเร็วจากเว็บไซต์ด้านบนที่จะมี Server ตามประเทศต่างๆ อาทิ Singapore, Hongkong, Thailand, America เป็นต้น แต่ละ server มีความหน่วงเวลาต่างกันยิ่งไกลยิ่งหน่วงมาก มีผลกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตประเภท VDO Call หรือ เล่นเกมส์ต่างประเทศโดยเฉพาะพวก MOBA ที่ต้องใช้งานแบบ Realtime พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว สำหรับคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตทั่วไปเปิดเว็บไซต์ เปิด Youtube อาจจะไม่มีผลกระทบมากนัก และบางครั้งการที่อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้อาจเกิดจาก ISP เองหรือทางเราได้ทั้งนั้น เบื้องต้นที่ต้องทำก่อนคือการเข้าอินเทอร์เน็ต หากเข้าได้ตามปกติละก็เตรียมตัวเทสอินเทอร์เน็ตกันได้เลยว่าความเร้วที่วิ่งมาปกติหรือไม่? หากว่าไม่ปกติแล้วละก็ Reset Router เองเลย วิธีก็ง่ายมากเพียงดึงปลั๊กออกแล้วรอประมาณ 1 นาทีค่อยเสียบปลั๊กเพียงเท่านี้อาการเน็ตอืดเล่นเน็ตไม่ได้ก็จะหายไป แต่ถ้ายังไม่หายละก็โทรหาผู้ให้บริการดีกว่าเพื่อให้ช่างเข้ามาจัดการต่อได้เลย