Oracle Marketing Cloud ช่วยยกระดับให้นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ

เพื่อช่วยให้นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ สามารถปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์ ออราเคิลได้ขยายขีดความสามารถของ Oracle Marketing Cloud ที่มาพร้อม 3 นวัตกรรมใหม่ ได้แก่ Offline Data Append, Match Multiplier และ Business Units for Content Marketing นวัตกรรมล่าสุดเหล่านี้จะช่วยให้โปรไฟล์ของลูกค้ามีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยข้อมูลการซื้อแบบออฟไลน์ เสริมสร้างความร่วมมือด้านกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดของ Oracle Marketing Cloud ได้แก่ ฟังก์ชั่นใหม่ที่ผนวกรวมกับ Oracle Service Cloud ที่ช่วยให้นักการตลาดใช้ประโยชน์จากข้อมูลการบริการลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ข้ามช่องทางแบบผสมผสานและสอดคล้องกัน

Oracle Marketing Cloud ช่วยยกระดับให้นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ

Oracle Marketing Cloud ช่วยยกระดับให้นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ

จากผลการศึกษาของ CMO Club พบว่า มีเพียง 13% ของซีเอ็มโอ (CMO) ที่ตอบแบบสำรวจ ระบุว่า พวกเขาสามารถส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลและน่าสนใจผ่านทุกช่องทางได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายนี้และออกแบบเนื้อหาตัดและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน นักการตลาดจำเป็นต้องรับฟังและเก็บข้อมูลตามบริบทและพฤติกรรมผ่านทางโซเชี่ยล มือถือ เว็บ อีเมล์ วิดีโอ และช่องทางดิจิตอลอื่นๆ ตลอดจนการผสานกลยุทธ์นี้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพฤติกรรม “ออฟไลน์” ของพวกเขา ทั้งนี้ ด้วยการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยสำหรับนักการตลาดในการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลและน่าสนใจผ่านทุกช่องที่หลากหลาย

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Oracle Maxymiser โดย Oracle Maxymiser ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการเพิ่มประสบการณ์ดิจิตอลของลูกค้า (digital customer experience optimization) จะช่วยให้นักการตลาดประเมินข้อมูล วิธีการจัดส่ง และเนื้อหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์เฉพาะตัวที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล

Offline Data Append: ขณะนี้นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จาก Oracle Datalogix ได้ง่ายขึ้น เพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ดิจิตอลของลูกค้าให้ดีขึ้น โดยข้อมูลที่มีการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์เป็นฐานช่วยให้นักการตลาดมองเห็นภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์แบบองค์รวมที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำส่งอีเมล์ (email deliverability) การเพิ่มประสิทธิภาพ (optimization) และการมีปฏิสัมพันธ์ข้ามช่องทาง (cross-channel interactions) และช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถระบุและกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการได้ดีขึ้น

Match Multiplier: ช่วยให้นักการตลาดใช้ขีดความสามารถร่วมกันในการเชื่อมต่อผู้ใช้ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ และส่งมอบข้อความผ่านช่องทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องระบุตัวตน วิธีการนี้จะช่วยให้ลูกค้าที่ใช้ Oracle Marketing Cloud บรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้นในด้านการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่าที่พวกเขาสามารถบรรลุได้ด้วยตัวเอง

Business Units for Content Marketing: ในขณะนี้นักการตลาดสามารถมีมุมมองแบบรวมศูนย์ (centralized view) ของสินทรัพย์ด้านการตลาดเนื้อหา (content marketing assets) ปฏิทิน (calendar) และการวิเคราะห์ (analytics) ของตน โดยบรรดาผู้นำด้านการตลาดเนื้อหา (content marketing leaders) สามารถปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหา (content strategy) ของพวกเขาในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงผู้ใช้เนื้อหานั้น บุคลิกลักษณะที่เป็นเป้าหมาย และขั้นตอนการทำงาน (workflow) ทั่วทุกหน่วยธุรกิจต่างๆ ของพวกเขา ซึ่งสามารถจัดการจากส่วนกลางได้ทันที

เพื่อช่วยให้นักการตลาดสามารถนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นอีกขั้น ออราเคิลได้ปรับปรุงการบูรณาการระหว่าง Oracle Marketing Cloud และ Oracle Service Cloud เพื่อให้นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาก Oracle Service Cloud เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความตองการเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ตัววอย่างเช่น กรณีลูกค้าแจ้งเกี่ยวกับประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ไม่น่าประทับใจ พวกเขาอาจถูกตัดออกจากแคมเปญประเภท cross-sell หรือ upsell เป็นการชั่วคราว

คุณเควิน อาเคอรอยด์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดคลาวด์, ออราเคิล กล่าวว่า”การตลาดสมัยใหม่ไม่ใช่การสร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ big data แต่เป็นการใช้งานข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ในทางที่ถูกต้อง ในช่องทางที่ถูกต้อง และในเวลาที่เหมาะสม” คุณเควิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรากำลังเปิดตัวนวัตกรรมสำคัญหลายรายการที่เสริมเข้าไป เพื่อช่วยให้นักการตลาดยกระดับการสร้างการมีส่วนร่วมและความสนใจของลูกค้าและการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นผู้ซื้อ (conversion) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดยกระดับประสบการณ์ลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้ โดยเติมเต็มโปรไฟล์ของลูกค้าให้สมบูรณ์ขึ้น เสริมสร้างความคิดริเริ่มด้านการตลาดเนื้อหา และปรับปรุงการสร้างการมีส่วนร่วมและความสนใจแบบข้ามหลายช่องทาง”

ภัยคุกคามขั้นสูง แบบต่อเนื่อง Kaspersky Security Bulletin 2016 Predictions

ผู้เชี่ยวชาญของแคสเปอร์สกี้ แลป ระบุในรายงานคาดการณ์ปี 2016 “Kaspersky Security Bulletin 2016 Predictions” ว่าภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง หรือ APTs (Advanced Persistent Threats) จะหายไปในปี 2016 และจะถูกแทนที่ด้วยการโจมตีแบบฝังร่างที่ลึกล้ำกว่า ตรวจจับและแกะรอยกลับไปหาอาชญากรยากขึ้น แนวคิดเรื่อง “ความต่อเนื่อง” และ “ขั้นสูง” ของภัยคุกคามจะหมดไป เพื่อปิดบังร่องรอยที่ทิ้งไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อ และเปลี่ยนไปใช้มัลแวร์ที่มีอยู่แล้ว หาได้ง่าย เพื่อลดต้นทุนการลงทุน

ภัยคุกคามขั้นสูง แบบต่อเนื่อง Kaspersky Security Bulletin

ภัยคุกคามขั้นสูง แบบต่อเนื่อง Kaspersky Security Bulletin

รายงานคาดการณ์ปี 2016 รวบรวมขึ้นจากความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในทีมวิเคราะห์และวิจัยของแคสเปอร์สกี้ แลป (Global Research and Analysis Team) จำนวน 42 คนที่ประจำอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก นักวิจัยแต่ละคนจะใช้ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความเข้าใจ และความชาญฉลาดในการค้นหาและรายงานภัย APTs อย่างละเอียด ครอบคลุมหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส อราบิก จีน รัสเซีย และอื่นๆ เฉพาะในปี 2015 ทีมวิเคราะห์และวิจัยสามารถค้นหาและรายงานภัย APTs ได้มากถึง 12 รายการ

ในปี 2016 ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะได้เห็นเหตุการณ์ต่อไปนี้

  • ภัย APTs มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ – โครงสร้างและการทำงานของ APTs จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเห็น “ความต่อเนื่อง” ลดลง และเน้นไปที่ส่วนเก็บหน่วยความจำหรือมัลแวร์ที่ไม่มีไฟล์ ลดร่องรอยทิ้งไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ การลงทุนกับบูทคิท รูทคิท และมัลแวร์ที่ต้องพัฒนาตามคำสั่งจะลดลง และใช้มัลแวร์ที่มีอยู่แล้วหรือหาได้ง่ายแทน การอวดทักษะด้านไซเบอร์ขั้นสูงจะค่อยๆ หมดไป การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีส่วนในการตัดสินใจสั่งโจมตีระดับชาติ และใช้วิธีการลงทุนที่น้อยเพื่อผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด
  • หัวขโมยในทีวีและอาชญากรรมในเครื่องต้มกาแฟ – แรนซัมแวร์จะเน้นโทรจันแบ้งกิ้งเป็นพื้นฐาน และคาดว่าจะขยายวงกว้างไปยังโมบายดีไวซ์ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และดีไวซ์ระบบ OS X ของเป้าหมายที่มีฐานะดี
  • วิธีการบังคับให้คุณจ่ายเงินแบบใหม่ – ระบบการจ่ายเงินทางเลือกใหม่ อย่าง ApplePay และ AndroidPay รวมถึงตลาดหลักทรัพย์จะกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีระบบการเงินไซเบอร์
  • ข้อมูลชีวิตที่รั่วไหล – ในปี 2015 เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว การขู่กรรโชก และการทำให้อับอายในที่สาธารณะ ทั้งแฮกติวิสต์และองค์กรระดับชาติ ต่างใช้กลยุทธ์ในการปล่อยภาพลับ ข้อมูลส่วนตัว รายชื่อลูกค้า รหัสลับ เพื่อสร้างความอับอายให้แก่เป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ในปี 2016 นี้ ก็จะมีเหตุการณ์เช่นนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แคสเปอร์สกี้ แลป คาดการณ์ระยะยาว ดังนี้:

  • วิวัฒนาการของการโจมตี APT – Access-as-a-Service : ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะมีผู้เล่นหน้าใหม่มากขึ้นในโลก APT อาชญากรไซเบอร์รับจ้างจะเพิ่มจำนวนขึ้นเพราะมีผู้ต้องการโจมตีออนไลน์มากขึ้น ผู้ที่จ่ายเงินค่าจ้างจะได้รับความเชี่ยวชาญด้านการโจมตีและขายช่องการแอคเซสเหยื่อที่มีโปรไฟล์ระดับสูง
  • การแบ่งกลุ่มอินเทอร์เน็ตตามภูมิภาค : การแบ่งกลุ่มอินเทอร์เน็ตตามภูมิภาค (Balkanization of the Internet) จะจัดแบ่งตามภูมิประเทศ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อินเทอร์เน็ตอาจถูกโจมตีและควบคุมการแอคเซสผ่านเขตแดนที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดตลาดมืดสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมอินเทอร์เน็ตใต้ดินจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น แพร่หลายยิ่งขึ้น นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะยิ่งพัฒนาเทคโนโลยีใต้ดินที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปอีก

“ในปีหน้า การพัฒนาไอทีซีเคียวริตี้จะมีความท้าทายมาก เราเชื่อว่าการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์นี้ต่อเพื่อนร่วมงาน รัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และองค์กรเอกชน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่จำเป็นในการเผชิญหน้าและรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น” ฮวนกล่าวสรุป