แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และธุรกิจของคุณ

โปรแกรม Ashampoo Backup Pro ที่มีประสิทธิภาพกู้คืนไฟล์ต่างๆ สูง

โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการ กู้คืนไฟล์ แลสามารถทำ การสำรองข้อมูลไฟล์ (Backup files) ได้อย่างละเอียดครบถ้วน และปลอดภัย โปรแกรม Ashampoo Backup Pro โดยที่สามารถจัดการกับไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย พร้อมกับเครื่องมือและฟังก์ชั่นที่ครบครัน ทำให้จัดการกับไฟล์ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

Read More

โปรแกรม AnyDesk โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้พรมแดน

??????????????????? ???????????? ???????????????????? “Remote Desktop” ??????? ???????????????????? ?????????????????? AnyDesk ?????????????????????? ??????? Windows / Mac OS ?????????? Linux ????????????? ?????????????????????? ?????????????? ???????????????????? Android ??? iOS ?????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Read More

โปรแกรม Money Manager บริหารจัดการ รายรับ รายจ่าย เข้าออกทั้งหมด

?????????????????????-???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????? Money Manager ???????????? ???????????????? (Personal Finance) ????????? ???????????????????? ???????????? ??????? ??????? ????????????????????? ?????????????????? ???????????? ????????????? ???????????????? ???????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????

Read More

โปรแกรม Express Invoice ออกใบเสร็จรับเงิน ออกใบกำกับภาษี

?????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????? Express Invoice ???????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????? Express Invoice ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????? ????????????? ???????????????????????????????

Read More