โปรแกรม WannaCrypt Defender ป้องกันมัลแวร์และ Hacker

โปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการแพร่กระจาย จาก Ransomeware WannaCrypt ตัวใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ มันมีชื่อว่าโปรแกรม WannaCrypt Defender ที่ช่วยป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCrypt ที่อันตรายมากๆ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติดมัลแวร์ตัวนี้ มันจะทำการล็อกข้อมูลต่างๆ (เข้ารหัสไฟล์ข้อมูลบนเครื่อง)และนับเวลาถอยหลังเพื่อลบข้อมูลต่างๆ บนเครื่องของคุณ หากคุณไม่จ่ายค่าไถ่ตามที่โปรแกรมกำหนด มันจะทำการลบข้อมูลทุกอย่างบนเครื่อง โดยไม่มีทางกู้คืนกลับมาได้

โปรแกรม WannaCrypt Defender ป้องกันมัลแวร์และ Hacker

โปรแกรม WannaCrypt Defender ป้องกันมัลแวร์และ Hacker

โปรแกรมนี้จะเข้าไปปิดช่องโหว่ ที่แพร่กระจายจาก ช่องโหว่ EternalBlue โดยการปิด Service SMB v1 เพื่อให้ไม่สามารถเข้าถึงช่องโหว่ของเครื่องคุณได้นั่นเอง เป็นการปิดช่องโหว่เพื่อให้เครื่องของคุณปลอดภัยจาก Ransomeware WannaCrypt ตัวใหม่นี้ ป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาตามมาทีหลัง เพราะตอนนี้ปัญหาที่เกิดจากมัลแวร์ตัวนี้อันตรายมากๆ หลักการคือจะเข้าไปล็อคไฟล์ (Lock file) ไม่ให้คุณใช้งานได้เลยจนกว่าคุณจะยอมจ่ายเงินตามตกลงก่อน ซึ่งจะล็อคไฟล์พื้นฐานที่มีอยู่ในเครื่องไม่ว่าจะเป็น Word, Power Point, Excel, Text, PDF, PSD เป็นต้น ซึ่งแต่ละไฟล์ล้วนเป็นไฟล์ที่ใช้งานประจำ บางอันจะเป็นไฟล์ทางบัญชีด้วยละก็งานเข้าเต็มๆ เลย ล่าสุดได้มีข่าวเรื่องการล็อคไฟล์หนังที่เรียกค่าเปิดไฟล์เป็นล้านเลยทีเดียว ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายใหญ่โตมาก ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร รวมไปถึงบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศไทยก็หนีไม่พ้นเช่นกัน

สำหรับการใช้งาน โปรแกรมป้องกัน WannaCrypt Defender คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม ตัวนี้และเปิดใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ มีให้เลือกใช้สำหรับระบบเวอร์ชั่น 32-Bit และ 64-Bit ตามเครื่องที่คุณใช้งาน สามารถเปิดรันโปรแกรมได้ทันที โดยเปิดขึ้นมาและทำตามคำสั่งภายในโปรแกรมเพียงสองขั้นตอน กด Enter 2 ครั้ง เพียงเท่านี้ โปรแกรมก็จะทำการอุดช่องโหว่ โดยเข้าไปปิด Service SMB v1 ได้อย่างทันที โปรแกรมนี้รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ ตั้งแต่ Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ไปจนถึงวินโดวส์รุ่นล่าสุด Windows 10 หากใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ทันทีเลย

โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ภายหลังการร่วมลงนามระหว่างอาลี บาบา กรุ๊ป และ รัฐบาลไทย เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ลาซาด้า ประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทหลักบริษัทหนึ่งในกลุ่มอาลีบาบา กรุ๊ป และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ยังคงยืนยันความมุ่งมั่นที่ จะสนับสนุนร่วมผลักดันการพั ฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พร้อมให้ทั้งความสนับสนุนต่ อนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล “ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมี อัตราการเจริญเติบโตอย่างมีนั ยสำคัญมาตลอดระยะเวลาห้าปี นับตั้งแต่ลาซาด้าได้เข้ามาตั้ งสำนักงานในประเทศไทย ซึ่งลาซาด้ามีความมุ่งมั่ นในการให้ความสนับสนุนเพื่อพั ฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญให้ กับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยื นของตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่มี การคาดการณ์มูลค่าของตลาดว่ าจะสูงถึงห้าพันสามร้อยล้านเหรี ยญดอลล่าสหรัฐ ภายในปี 2564” นายอเล็กแซนดรอ บิสชินี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าว

โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค

โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

“ในระยะยาว ลาซาด้ามีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีและแบรนด์สิ นค้าไทยในการก้าวสู่โลกอีคอมเมิ ร์ซ ผนวกกับการยกระดับความสามารถด้ านโลจิสติกส์ของเรา สิ่งเหล่านี้จึงนับว่าเป็นส่ วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยมี ความสามารถในการรองรับการเจริ ญเติบโตของอีคอมเมิร์ซได้ ในอนาคต” บริษัทลาซาด้า ภายใต้กลุ่มอาลีบาบา กรุ๊ป ได้ประกาศแผนการก่อตั้งโปรเจคอี คอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริ การได้ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยโปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค จะเป็นประตูเศรษฐกิจและโลจิสติ กส์ที่เปิดสู่ตลาดนานาประเทศ ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเชื่ อมต่อด้านการขนส่งโดยเฉพาะกั บประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โครงการอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค จะนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศอี คอมเมิร์ซหรืออีโคซิสเต็มที่ดี ที่สุดของประเทศไทยซึ่งจะเป็ นระบบนิเวศฯชั้นนำในภูมิ ภาคโดยจะเป็นจุดนัดพบของเจ้ าของธุรกิจขนาดย่อมหรือเอสเอ็ มอี ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางโลจิสติกส์ นอกจากนั้นโปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค จะเป็นศูนย์รวมที่นำโครงสร้ างทางโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขั้ นสูงมาไว้ในที่เดียวกันในเขตอี อีซีเพื่อให้บริการอย่างครบวงจร

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเขตอีอีซี หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั นออกของลาซาด้าในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงจุดยืนและเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กั บบทบาทลาซาด้าและอาลี บาบาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพั ฒนาระบบนิเวศ หรือ อีโคซิสเต็ม ที่รองรับเทคโนโลยีล่าสุ ดของประเทศไทย ไปพร้อมกับการบ่มเพาะและเตรี ยมความพร้อมให้กับนักธุรกิจยุ คใหม่ที่รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอั พและกลุ่มSME ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การทำธุ รกิจบนโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัทอาลีบาบาและลาซาด้าให้ ความสนใจในการที่จะร่วมกันพั ฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี และอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย โดยในความร่วมมือของลาซาด้าที่ มีแผนงานอันจะร่วมก่อตั้งอี กหลากหลายโครงการในอนาคตเพื่ อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซและเสริ มความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอี ไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ เราประสบความสำเร็ จในการนำประเทศไทยเดินหน้ าไปตามแผนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0” ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรมกล่าว

ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ การที่ลาซาด้าได้ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ในการพัฒนาและยกระดับศั กยภาพระบบการขนส่งและระบบโลจิ สติกส์ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเจริญเติ บโตและความต้องการของอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ ลาซาด้ายังได้ทำงานร่วมกั บกระทรวงอุ ตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ ของประเทศไทย โดยได้จัดโปรแกรมการพัฒนาศั กยภาพทางอีคอมเมิร์ซที่ เหมาะสมกับผู้ประกอบการเอสเอ็ มอีไทย ทั้งยังสร้างโอกาสให้ผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้รั บประสบการณ์จากโปรแกรมการพั ฒนาในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อาทิ การส่ง 5 สุดยอดผู้ค้าออนไลน์จาก ลาซาด้า ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปกับอาลี บาบา แคมปัส ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

วัฒนธรรม การทำงานแบบสิงคโปร์ ปรับตัวไม่ยากแค่เรียนรู้ง่ายๆ

วัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างส่งผลกระทบต่อตัวเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หากเราไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีพอ การเปิด AEC เป็นการรวมตัวกันของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เพื่อให้เกิดการลงทุน และเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของภูมิภาคอาเซียน แม้แต่ ฟรีแลนซ์ ก็อาจจะเจอเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานชาวสิงคโปร์เหมือนกัน ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนลำดับต้น ๆ ของเอเชีย และเป็นประเทศที่คนทำงานให้ความสนใจที่จะไปทำงานในประเทศนี้ และจะได้รับความสนใจมากขึ้น เมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียน ไม่เพียงเป็นประเทศที่น่าลงทุน แต่วัฒนธรรมการทำงานของสิงคโปร์นั้นมีความน่าสนใจในหลาย ๆ ด้าน หลายคนเกิดคำถามต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจว่าอาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมในการทำงาน วัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง สิงคโปร์จึงเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรม การทำงานแบบสิงคโปร์ ปรับตัวไม่ยากแค่เรียนรู้ง่ายๆ

วัฒนธรรม การทำงานแบบสิงคโปร์ ปรับตัวไม่ยากแค่เรียนรู้ง่ายๆ

คนทำงานที่ต้องการไปทำงาน หรือสัมผัสวัฒนธรรมการทำงานแบบสิงคโปร์ ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานเบื้องต้นกันเสียก่อน เพื่อจะไม่เกิดความผิดพลาดในการทำงาน หรือหากผิดพลาดก็จะปรับตัวได้อย่างมีแบบแผน และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที โดยวัฒนธรรมการทำงานแบบคนสิงคโปร์นั้น มีลักษณะดังนี้

ความมั่นคงในการทำงาน

ประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ล้วนได้รับการศึกษาในระดับที่ดี การทำงานจึงดีตามไปด้วย อีกทั้งการสนับสนุนของภาครัฐในหลาย ๆ ด้านทำให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีและการวิจัย และจุดนี้เอง ได้กลายเป็นจุดดึงดูดคนทำงานจากภายนอกให้ไปทำงานในประเทศนี้มากขึ้น โดยเฉพาะคนที่สนใจที่จะไปทำงานในบริษัทชั้นนำ หรือองค์กรข้ามชาติ

ความแตกต่างคือสากล

ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากประชากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แต่จุดนี้เอง ทำให้สิงคโปร์มีความน่าสนใจ และดึงดูดนักลงทุนให้ไปลงทุนในประเทศเล็ก ๆ นี้มากขึ้น คนทำงานที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายเช่นนี้ได้ ย่อมปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานแบบสิงคโปร์ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ความแตกต่างได้กลายเป็นความเป็นสากลที่ดึงดูดนักธุรกิจจากทั่วโลกมาสู่สิงคโปร์

อัตราการแข่งขันสูง

เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก ทำให้เกิดการแข่งขันกันในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการลงทุน การใช้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนกันค่อนข้างสูง คนที่เข้มแข็งและเก่งที่สุดเท่านั้น ที่สามารถเป็นผู้ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน คนที่สามารถทำงานได้ในวัฒนธรรมแบบสิงคโปร์ คือ คนที่แสวงหาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะเป็นที่จับตามอง และเป็นผู้ที่มีชัยชนะในการทำงาน ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เกิดความแตกต่าง คนที่ต้องการทำงานในประเทศสิงคโปร์ หากมีความความสามารถทางภาษาที่หลากหลาย ก็จะได้เปรียบกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เพียงภาษาเดียว แต่ถ้าพูดได้เพียงภาษาเดียว ก็ต้องเป็นคนที่มาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย

รูปแบบการสื่อสารที่ฉับไว

การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับคนทำงานในสิงคโปร์ค่อนข้างมีความกระชับ ฉับไว คนต่างชาติสามารถจับมือทักทายได้ทั้งชายหญิง แต่ต้องไม่บีบแน่นหรือทิ้งไว้นานเกินไป โดยการจับมือนั้นจะจับทั้งสองมือ ไม่เหมือนกับการเชคแฮนด์แบบชาวตะวันตก รูปแบบของการทำงานนั้น ค่อนข้างรวดเร็ว กระชับ ฉับไว และมีความกระตือรือร้น สามารถปรับตัวเพื่อแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว คนทำงานที่สามารถนำเอาเทคนิคใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการทำงาน แล้วการทำงานนั้นประสบผลสำเร็จ จะได้รับการชื่นชมและเป็นที่จับตามอง

หากต้องการทำงานข้ามวัฒนธรรม สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้ได้ คือ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนั้น เพื่อที่เราจะได้ทำงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การเปิดใจเพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเอง ทำให้เรามีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในการทำงานได้ง่ายขึ้น

Shopee ช้อปให้สนุก เลือกไอเท็มให้โดนใจเซอร์ไพรส์หนุ่มข้างกาย

วันวาเลนไทน์กำลังจะมาถึงในไม่ ช้า และเชื่อว่าสาวๆ หลายคนคงจะเริ่มเตรี ยมแผนการเซอร์ไพรส์หนุ่มข้ างกายกันในเทศกาลพิเศษ  นี้แล้ว แต่สำหรับคนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรให้หนุ่มๆ Shopee ช้อปให้สนุก เลือกไอเท็มให้โดนใจเซอร์ไพรส์หนุ่มข้างกายของเราดีนั้นก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะ “ช้อปปี้” ได้นำข้อมูลสถิติที่น่าสนใจเกี่ ยวกับพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้ ชายมาแชร์ให้คุณผู้หญิงได้รู้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่ วยในการตัดสินใจเลือกของขวัญให้ โดนใจชายหนุ่มในปีนี้ มิสอากาธา โซห์ หัวหน้าการตลาดส่วนภูมิภาค บริษัท ช้อปปี้ กล่าวว่า “ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เราได้รวบรวมข้อมูลสถิติ การช้อปปิ้งออนไลน์บนมือถือผ่ านแอพพลิเคชั่น ‘ช้อปปี้’ และพบว่าจำนวนผู้ใช้บริการที่ เป็นผู้ชายในภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้และประเทศไต้หวั นได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนับตั้ งแต่วันที่เราเปิดตัวในเดือนธั นวาคมปี พ.ศ. 2558 ส่วนในประเทศไทยนั้นผู้ชายที่ ใช้บริการแอพพลิเคชั่น ‘ช้อปปี้’ ในปีที่ผ่านมาถือว่าขยายตัวเพิ่ มขึ้นถึง 300% ทำให้เราเห็นว่าน่าจะนำสถิติ เหล่านี้มาแชร์ให้กับสาวๆ ทราบ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลื อกซื้อของขวัญที่ดีที่สุดให้กั บหนุ่มคนพิเศษในเดือนแห่งความรั กนี้”

Shopee ช้อปให้สนุก เลือกไอเท็มให้โดนใจเซอร์ไพรส์หนุ่มข้างกายในเดือนแห่งความรัก

Shopee ช้อปให้สนุก เลือกไอเท็มให้โดนใจเซอร์ไพรส์หนุ่มข้างกายในเดือนแห่งความรัก

“พฤติกรรมการช้อปปิ้งของชายหนุ่ มนั้นแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ อาทิ หนุ่มวัยรุ่น (ช่วงอายุ 18 – 24 ปี) ผู้มีกำลังซื้อสินค้าไม่มากนัก มักจะซื้อสินค้าด้วยยอดคำสั่งซื้ อที่มีมูลค่าไม่สูงนัก แต่จะทำการสั่งซื้อสินค้าบ่ อยครั้ง แต่ในทางกลับกัน ผู้ชายวัยทำงาน (ช่วงอายุ 25 – 31 ปี) จะซื้อสินค้าออนไลน์ไม่บ่อยนัก แต่ในยอดการสั่งซื้อโดยเฉลี่ ยของผู้ชายกลุ่มนี้กลับมีมูลค่ าสูงกว่ากลุ่มชายหนุ่มวัยรุ่นถึ ง 75% เลยทีเดียว นอกจากนี้ ‘อายุ’ ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเภทสิ นค้าที่หนุ่มๆ เลือกซื้ออีกด้วย โดยสถิติที่น่าสนใจคือ ผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ อสูง จริงๆ แล้วชอบเลือกซื้อสินค้ากลุ่มแม่ และเด็ก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคุณพ่ อเองก็สนใจเรื่องช้อปปิ้ งออนไลน์บนมือถือไม่แพ้ใครเลย!” มิสอากาธา กล่าวเสริม ชนะใจหนุ่มหน้าใส ไอเท็มโดนใจต้องฮิตติดเทรนด์หนุ่มหน้าใสวัยมันส์เป็นวัยที่ รักสนุก อีกทั้งยังสนใจและตามติดเทรนด์ เพื่อไม่ให้ตกยุค ซึ่งจากสถิติที่รวบรวมมาได้นั้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแฟชั่นผู้ ชายเป็นหมวดที่ได้รับความนิ ยมเป็นอันดับหนึ่งสำหรับหนุ่ มกลุ่มนี้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้น สาวๆ ลองมองหาเสื้อผ้าสุดเท่หรื อรองเท้าผ้าใบสุดเก๋มาเป็ นของขวัญเพื่อให้ดูชิคและคูลไม่ แพ้ใคร หรือถ้าหนุ่มๆ ของคุณหลงใหลในโลกแห่งเทคโนโลยี หรือเป็นนักเล่นเกมส์ตัวยง ลองเลือกให้ของขวัญเป็นแผ่ นเกมส์สุดป๊อปจากหมวดสินค้ าเกมส์ หรือเฮดโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก   หมวดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ไอที ส่วนหมวดสินค้าอันดับที่สามที่ หนุ่มๆ ชอบช้อป ก็คือ สินค้าหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อการดู แลตัวเองสำหรับผู้ชาย เพราะฉะนั้นถ้าให้ของขวัญเป็ นโคโลญจน์กลิ่นหอมเบาๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่นก็น่าจะถู กใจหนุ่มๆ ไม่ใช่น้อย

เซอร์ไพรส์หนุ่มออฟฟิศ สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที คือ ชีวิตจิตใจ เพื่อความเป็นมืออาชีพในสายงาน ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้เป็นเจ้ าของอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ มความรวดเร็วและความสะดวกสบายใน   การทำงาน สินค้าในหมวดอุปกรณ์ไอที อย่างเช่น โทรศัพมือถือ สายชาร์จโทรศัพท์ พาวเวอร์แบงก์ และลำโพงแบบพกพา ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ผู้ชายในกลุ่มนี้มักใช้เวลาเดิ นทางท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน ดังนั้น ลองมองหาไอเท็มที่นำติดตั วไประหว่างท่องเที่ยวได้ เช่น กระเป๋าแบ็กแพ็ก กระเป๋าเดินทาง หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องถ่ ายรูป มอบให้เป็นของขวัญ หนุ่มของคุณก็น่าจะ   อมยิ้มไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียว “ครอบครัว คือ ที่หนึ่ง” สำหรับผู้ชายวัยกลางคน ผู้ชายช่วงวัยนี้ นอกจากจะสนใจโทรศัพท์มือถื อและอุปกรณ์ไอที รวมไปถึงแฟชั่นผู้ชายแล้ว ยังสนใจสินค้าหมวดที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัวอีกด้วย เช่น สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรั บแม่และเด็ก และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ดังนั้น สาวๆ ลองมองหาของขวัญ   ที่สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัว เช่น ของเล่นเสริมความรู้หรือชั้นหนั งสือ เป็นต้น ของขวัญที่มาจากใจ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่วยให้ทุ กความสัมพันธ์มีความทรงจำดีๆ เกิดขึ้น แต่ท้ายที่สุดแล้วคู่รักทุกคู่ ต้องไม่ลืมว่า การเอาใจใส่และการดูแลซึ่งกั นและกัน ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ความรั กและความสัมพันธ์มั่นคงและไม่สั่ นคลอน

นักช้อปออนไลน์ในไทย ต้องการความรวดเร็วยกระดับการบริการให้ดีขึ้น

ผู้บริโภคออนไลน์ ในประเทศไทยจะผิดหวังมากที่สุดกับการส่งมอบสินค้าที่ไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาต้องการ นักช้อปออนไลน์ในไทย กว่า 55% ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่า “ไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาคาดหวัง” ซึ่งมากที่สุด ในขณะที่ 48% จะผิดหวังกับการส่งมอบสินค้าล่าช้า ความผิดหวังของนักช้อปออนไลน์อันดับที่สามคือ ไม่สามารถคืนสินค้าได้โดยง่าย โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 45% ระบุว่า ความลำบากในการเปลี่ยนคืนสินค้าคือสิ่งที่หนักใจ โดยผู้บริโภคหนึ่งในสามมีแนวโน้ มไม่กลับมาเป็นลูกค้าอีก หากมีการจัดส่งสินค้าล่าช้าเกิดขึ้น

นักช้อปออนไลน์ในไทย

นักช้อปออนไลน์ในไทย ต้องการความรวดเร็วยกระดับการบริการให้ดีขึ้น

แมนฮัตตันคาดว่า ช่องว่างระหว่างความต้ องการของผู้บริโภค และความสามารถของร้านค้าปลี กจะยังคงมีมากขึ้น และกว้างขึ้น การศึกษาพบว่านักช้อปจำนวน 88% ต้องการได้รับบริการจัดส่งสินค้ าภายในวันเดียวกันกับการสั่งซื้ อ อย่างไรก็ตามร้านค้าปลีกทั้ งหลายกำลังพยายามดิ้นรนที่จะให้ บริการส่งสินค้าที่รวดเร็วนี้ แม้ว่าจะมีเพียงลูกค้าหนึ่งในสี เท่านั้นที่ใช้บริการนี้เป็ นประจำ บริการส่งสินค้าอื่นที่ถูกระบุ โดยผู้บริโภคคือ “การได้รับสินค้าภายใน 2 ชั่วโมงที่จุดหมายปลายทาง” (60%) และ”การสามารถรับสินค้าในจุดที่ กำหนด เช่นรับที่ร้านค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต” (34%)

นักช้อปชาวไทยจัดอันดับให้ “ความรวดเร็ว/ ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ” และ ”โปรโมชั่นที่บ่อยครั้ง” คือปัจจัยที่สำคัญที่จะโน้นน้ าวให้พวกเขาซื้อสินค้าออนไลน์ มากขึ้น ผู้ค้าปลีกที่ไม่สามารถให้บริ การได้รวดเร็วเพียงพอหรือผู้ที่ ไม่สามารถเสนอโปรโมชั่นได้บ่ อยครั้งอาจต้องพ่ายแพ้แก่ผู้ที่ สามารถให้บริการได้รวดเร็ว และ ผู้ที่ทำการตลาดมากกว่าได้ 77% ของผลการสำรวจระบุว่าความน่าเชื่ อถือในการจัดส่งสินค้าจะทำให้ผู้ บริโภคมีความจงรักภักดีในแบรนด์ ซึ่งความสามารถในการจัดส่งสินค้ าตามกำหนด และความสามารถในการทำเช่นนี้ จะสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่ องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรั บความสำเร็จในธุรกิจระยะยาว

นายริชาร์ด ไรท์ กรรมการผู้จัดการ แมนฮัตตัน แอสโซซิเอสประจำภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้  กล่าว “จากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่ มสูงขึ้น และตัวเลือกในการบรรลุ ความคาดหวังที่รวดเร็วขึ้น จะเพิ่มความตึงเครียดให้กับระดั บสินค้าคงคลัง และผลประกอบการของบริษัท ร้านค้าปลีกจำนวนมากที่มีข้อมู ลไม่ถูกต้องเพียงพอ และขาดการเข้าถึงข้อมูลสินค้ าคงคลังแบบเรียลไทม์ กำลังเผชิญกับการดำเนินงานเพื่ อให้บรรลุการสั่งซื้อสินค้าอย่ างไม่มีประสิทธิภาพ และจัดการช่องทางต่างๆแบบเอกเทศ จะนำไปสู่การจัดส่งสินค้าที่ผิ ดพลาด การให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ก่อให้เกิดผลกำไร รวมถึงลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าหันไปซื้อสิ นค้าที่อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้”

นายริชาร์ด ไรท์ กล่าวเสริมอีกว่า “สัดส่วนของร้านค้าปลีกที่ พยายามดิ้นรนจะสร้ างผลกำไรในการจัดส่งสินค้า และตกเข้าไปสู่ช่องว่ างของการทำกำไรมีอยู่เป็ นจำนวนมาก ร้านค้าปลีกเหล่านี้ พยายามจะตอบสนองความต้ องการของลูกค้าแต่ก็กำลังดำเนิ นการโดยประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ ายที่สูงขึ้น ผลกำไรที่น้อยลง วิธีเดียวสำหรับร้านค้าปลีกที่ จะแก้ไขปัญหานี้คือการดำเนิ นการด้วยความสามารถในการบริ หารการกระจายสินค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ และใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ สำคัญที่มีความยืดหยุ่นและปรั บขนาดได้ รวมถึงสามารถจัดการปั ญหาเฉพาะสำหรับการจัดการคำสั่ งซื้อของช่องทางออนไลน์ และแบบออมนิ ชาแนลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายในหนึ่งหรือสองปีข้างหน้าร้านค้าปลีกตระหนักว่า พวกเขาจะต้องพั ฒนาระบบและกระบวนการคำสั่งซื้อ อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขายังตระหนักอีกว่า เขาต้องบริหารจัดการเครือข่ายสิ นค้าคงคลัง แบบดึงจากจุดเดียวเพื่อให้ เขาสามารถปรั บความสามารถในการดำเนินการให้ สามารถเข้าถึงสินค้าคงคลังได้ จากทุกๆที่ และประเมินศักยภาพและการทำกำไรของการใช้ขั้ นตอนเหล่านี้เพื่อตอบสนองคำสั่ งซื้อที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยงานวิจัยจากแมนฮัตตัน แอสโซซิเอสได้มีการสอบถามประชาชนจำนวน 2,000คน เกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อสิ นค้าออนไลน์รวมถึงตัวเลือกในการบรรลุความคาดหวังที่ต้องการ

โปรแกรม Surininspire Chef ช่วยบริหารจัดการร้านอาหาร

อะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้ร้านอาหารเดินต่อไปได้บ้าง แน่นอนหลายคนคิดว่าต้องมี ครัว พนักงาน ออเดอร์ แคชเชียร์ และยังต้องมี โปรแกรมร้านอาหาร อีกด้วย การทำร้านอาหารหรือทำงานร้านอาหารนั้นค่อนข้างมีปัญหาจุกจิกเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับออเดอร์ (Order) ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มสั่งเมนูส่งไปยังห้องครัวให้เชฟคอยทำอาหารต่างๆ พนักงานบริการจะค่อยเช็คและตรวจสอบความถูกต้องขอรายการอาหารว่าครบและถูกต้องหรือไม่? แล้วรายการทั้งหมดจะถูกคิดเงินที่แคชเชียร์ (Cashier) เพื่อคิดเงิน

ซึ่งทั้งหมดต้องเป้นขั้นตอนและรัดกุมหน่อย หากผิดพลาดมาจะกระทบถึงลูกค้าและสร้างความไม่พอใจได้ แน่นอนถ้าเราเป็นเจ้าของร้านคงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น จึงต้องคอยหาสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้กับพนักงานของเรา โดยเฉพาะการคิดเงินหากคิดพลาดพนักงานและนายจ้างคงไม่แฮปปี้แน่ๆ ให้โปรแกรมร้านอาหารช่วยน่าจะดีกว่า กับโปรแกรม Surininspire Chef ที่ครบครันเรื่องการทำงานตั้งแต่รับออเดอร์ไปจนถึงการคิดเงิน ทั้งยังแจกแจงรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายงานประจำวัน รายงานทั่วไป ที่สามารถเปิดดูได้จากโปรแกรมนี้โดยตรงเลย เอาละไปดูกันดีกว่าว่ามันสามารถทำอะไรได้อีก

โปรแกรม Surininspire Chef ช่วยบริหารจัดการร้านอาหาร

โปรแกรม Surininspire Chef ช่วยบริหารจัดการร้านอาหาร

โปรแกรมตัวนี้จัดเป็นโปรแกรม ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถ บริหารจัดการร้านอาหาร หรือแม้แต่ ภัตตาคาร ให้ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก มันมาพร้อมกับระบบการจัดการที่รองรับการทำงานที่สำคัญภายในร้าน ไม่ว่าจะเป็น ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบธนาคาร ระบบคลังสินค้า ระบบจองโต๊ะ ระบบซื้อสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น อาทิ เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จความร้อน (Thermal Pinter) หรือลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) หรือแม้แต่เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Scan Barcode) ก็สามารถใช้งานได้

Surininspire Chef ยังรองรับการขายสินค้าผ่านเครื่อง Pocket PC หรือสมาร์ทโฟน ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งผ่าน Wi-Fi ไปเก็บไว้ที่ Server (ข้อมูลไม่ได้เก็บไว้ใน Pocket PC) เพื่อความปลอดภัยและข้อมูลสูญหาย ในตัวโปรแกรมยังรองรับภาษาไทยให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น พร้อมระบบเชิงวิเคราะห์ในตัวที่คำนวนยอดค่าใช้จ่าย ต้นทุน ราคาขาย กำไร ขาดทุน ออกมาจากโปรแกรมได้เลย โดยไม่ต้องนำรายงานออกมาคำนวนที่โปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม

รองรับการใช้งานในระบบเน็ตเวิร์ค ในหลากหลายรูปแบบ Client-Server, LAN, VPN, Intranet, Internet และยังรองรับการใช้งานหลายเครื่องพร้อมกัน (Multi-User) ได้สบายๆ หมดห่วงเรื่องการทำงานซ้อนกันของผู้ใช้งานไปได้เลย อยากใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้แบบ Shareware นะจ้ะ

นวัตกรรม Dyson Supersonic สุดชาญฉลาดเพื่อการตกแต่งทรงผมที่รวดเร็ว

ไดร์เป่าผมทั่วไปมักมีขนาดใหญ่ เทอะทะและมีความยากลำบากในการใช้งาน อีกทั้งยังเป่าลมร้อนในอุณหภูมิที่สูง ซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นผมถูกทำลายจากความร้อนได้ด้วย นวัตกรรม Dyson Supersonic สุดชาญฉลาด นอกจากนั้นบางเครื่องยังมีความเสี่ยง ที่ทำให้เส้นผมถูกดูดและติดอยู่ข้างในตัวกรอง…ปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้ทีมวิศวกรของไดสันพยายามที่จะพัฒนาไดร์เป่าผมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดร์เป่าผม ไดสัน ซูเปอร์โซนิค ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการตกแต่งทรงผม ใช้เวลารวดเร็วขึ้น โดยเน้นการเป่าลมที่เน้นย้ำเฉพาะจุดและเป็นแรงลมที่ทรงพลัง ทั้งยังออกแบบให้มีด้ามจับที่ถนัดมือ สะดวกต่อการบังคับและใช้งาน ที่สำคัญยังมีเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดในการควบคุมอุณหภูมิของลมไม่ให้ร้อนเกินไป จนสามารถทำลายสุขภาพของเส้นผมได้

นวัตกรรม Dyson Supersonic สุดชาญฉลาดเพื่อการตกแต่งทรงผมที่รวดเร็ว

นวัตกรรม Dyson Supersonic สุดชาญฉลาดเพื่อการตกแต่งทรงผมที่รวดเร็ว

ไดสันทุ่มงบลงทุนกว่า 50 ล้านปอนด์ในการพัฒนา ไดสัน ซูเปอร์โซนิค รวมถึงการสร้างห้องปฏิบัติการณ์อันทันสมัยซึ่งออกแบบมาสำหรับการศึกษาศาสตร์แห่งเส้นผมโดยเฉพาะ วิศวกรของไดสันได้ศึกษาเส้นผมตั้งแต่โคนจรดปลาย โดยทำความเข้าใจในวิธีการที่จะตอบสนองต่อแรงเค้น วิธีที่จะรักษาเส้นผมให้ดูดีมีสุขภาพ และวิธีการจัดแต่งทรงผม เป็นเวลากว่า 4 ปีที่ทีมวิศวกรทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ไดร์เป่าผม กับเส้นผมประเภทต่างๆ และทำการทดสอบซึ่งจำลองเทคนิคการไดร์ผมที่แตกต่างกันไปทั่วโลก

มอเตอร์ทรงประสิทธิภาพ ไดร์เป่าผม ไดสัน ซูเปอร์โซนิค มีขุมพลังอันทรงประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของไดสัน นั่นคือ ไดสันดิจิตตอลมอเตอร์ V9 ซึ่งได้รับการพัฒนาคิดค้นจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ของไดสัน จำนวนมากกว่า 15 คน เพื่อให้สำเร็จเป็น ไดสันดิจิตอลมอเตอร์รุ่นล่าสุด ที่มีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบาขึ้น ทว่าทรงประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีพลังในการหมุนได้เร็วกว่ามอเตอร์ของไดร์เป่าผมทั่วไปถึง 8 เท่า จากการที่มีขนาดเล็ก จึงสามารถติดตั้งดิจิตอลมอเตอร์ในตำแหน่งบริเวณด้านจับได้ ทำให้จับถนัดมือ สะดวกในการบังคับและใช้งาน เพราะไดร์เป่าผมทั่วไปมักจะติดตั้งมอเตอร์บริเวณส่วนหัวของตัวเครื่องที่ทำหน้าที่เป่าลม และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกควบคุมการทำงานของไดร์เป่าผมได้ยาก

ปกป้องเส้นผมให้เป็นประกายเงางามอย่างเป็นธรรมชาติ ไดร์เป่าผมทั่วไปจะเป่าลมร้อนออกมาในอุณหภูมิที่สูงมาก โดยเฉพาะเมื่อถือใกล้ศีรษะของคุณ การกระทำเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เส้นผมของคุณจากความร้อนที่สูงเกินไป ทั้งนี้ไดร์เป่าผม ไดสัน ซูเปอร์โซนิค มีเทคโนโลยีการควบคุมความร้อนที่ชาญฉลาด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเส้นผมจะไม่สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป โดยใช้เทอร์มิสเตอร์ชนิด glass bead (อุปกรณ์ให้ความร้อนแบบอุณหภูมิคงที่ชนิดหนึ่ง) จะทำการวัดอุณหภูมิ 20 ครั้งต่อวินาทีและจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งถูกออกแบบมาให้ควบคุมความร้อนด้วยเช่นกัน นับเป็นเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะของไดสันในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนอย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ถึง 2 ชั้น

ใช้เทคโนโลยี Air Multiplier™ ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรจากไดสัน โดยเทคโนโลยีนี้จะทำให้ระดับพลังแรงลมที่ผ่านเข้าสู่มอเตอร์ได้รับการเพิ่มกำลังถึงสามเท่า ทำให้ลมที่เป่าออกมาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรวดเร็ว ไดร์เป่าผมทั่วไปมักจะประสบปัญหาแรงลมที่เบา อ่อน และไม่ต่อเนื่อง ในขณะที่บางเครื่องแม้จะสามารถเป่าลมในระดับที่แรงได้ แต่เป็นความแรงที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ ทำให้ไม่สามารถเน้นย้ำได้ตรงกับบริเวณที่ต้องการจัดทรง ทว่าไดร์เป่าผม ไดสัน ซูเปอร์โซนิค สามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ เพราะสามารถสร้างลมที่มีความแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นทิศทางลมที่ควบคุมได้และเน้นย้ำได้ตรงจุด โดยทำมุม 20 องศากับเส้นผม เป็นมุมองศาที่เหมาะกับการเป่าผมให้แห้งและการจัดแต่งทรงผม ทำให้คุณสามารถทำให้ผมแห้งและจัดแต่งทรงผมได้ในเวลาเดียวกัน

ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงเชิงอากาศพลศาสตร์ของไดสัน ได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงกระบวนการที่จะทำให้ ไดสัน ซูเปอร์โซนิค ทำงานได้อย่างเงียบที่สุด โดยการใช้ใบพัดมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปตามแนวแกนหมุน นี่จึงเป็นวิธีช่วยลดแรงหมุนเหวี่ยงที่ปราศจากการควบคุมของทิศทางลม และยังเพิ่มจำนวนใบพัดมอเตอร์เป็น 13 ใบ จากปกติที่ใช้กันเพียง 11 ใบ อีกทั้งทีมวิศวกรของไดสันได้ติดตั้งตัวควบคุมเสียงภายในมอเตอร์ให้มีความถี่ของเสียงอยู่สูงกว่าช่วงเสียงปกติที่มนุษย์จะได้ยิน

NetLink Trust เลือกใช้แอมดอกซ์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ลูกค้า

แอมดอกซ์ ผู้ให้บริการด้านระบบบริการลูกค้า ประกาศว่า NetLink Trust ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วทั้งประเทศสิงค์โปร์ ได้เลือกแอมดอกซ์ ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต (next-generation business) และระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ (B/OSS) เพื่อโอนย้ายระบบดั่งเดิมและระบบการจัดการรับสั่งสินค้าแบบอัตโนมัติ อีกทั้งออกแบบการบริการและกระบวนการขนส่งรวมถึงการันตีการบริการด้วยคุณภาพ แอมดอกซ์ โซลูชั่น (Amdocs Solution) มีจุดมุ่งหมายที่จะเชื่อมต่อไฟเบอร์และสามารถปรับปรุงความผิดพลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้โซลูชั่นดังกล่าวยังช่วยสร้างประสบการณ์และความน่าเชื่อถือในการสั่งสินค้าสำหรับลูกค้าและผู้ให้บริการทางด้านบรอดแบนด์ได้อีกด้วย

NetLink Trust เลือกใช้แอมดอกซ์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ลูกค้า

NetLink Trust เลือกใช้แอมดอกซ์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ลูกค้า

แอมดอกซ์ยังส่งมอบระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ (B/OSS) ที่รวมถึง เว็บไซต์ออนไลน์ ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งสินค้า และบริการด้านการรับส่งสินค้า การบริหารแรงงานและ ส่วนประกอบของการรับประกันการบริการ นอกจากนี้ระบบดิจิทัลที่ใช้บนเว็บไซต์สำหรับบริการด้านการรับส่งสินค้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการ แก่ผู้ให้บริการทางด้านบอร์ดแบรนด์เพื่อใช้งานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ สำหรับโซลูชั่นดังกล่าวที่ซึ่งบำรุงรักษาและสนับสนุนการบริการ จะถูกดำเนินงานภายใต้สัญญาที่ถูกกำหนดไว้หลายปี ซึ่งแอมดอกซ์จะเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชั่น ในขณะเดียวกันยังมีบทบาทเป็นผู้ให้บริการและผู้ประสานงานในรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้กับลูกค้าอีกด้วย

แกรรี อิง(Garry Ng) ผู้อำนวยการฝ่ายไอที กล่าวว่า “ โครงการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะระบบดังกล่าวสามารถครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นทางด้านไอที ที่จะเข้ามาสนับสนุน การเชื่อมต่อของไฟเบอร์สำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศสิงคโปร์ (Singapore’s Next-Generation Nationwide Broadband Network (NGNBN)) อีกทั้งเรามีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอ สายสัญญาณระบบเครือข่าย (fiber network) ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานเครือข่ายในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ แอมดอกซ์ โซลูชั่นยังสามารถตอบโจทย์การใช้บริการในครั้งนี้อีกด้วย

เหวยหมิง ลี (Weiming Li) รองประธานและผู้บริหารฝ่ายดูแลลูกค้า แอมดอกซ์ กล่าวว่า “สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของ NGNBN ที่ถูกคิดค้นและปฏิบัติการ ได้รับความไว้วางใจในการปรับเปลี่ยนข้อมูลด้านการสื่อสารในประเทศสิงคโปร์ สำหรับโซลูชั่นของเราซึ่งรวมกลุ่มของเหล่าลูกค้าจะสามารถนำมาใช้งานได้ 1 ปี อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานทางกระบวนการสั่งงานและนำเสนอการให้บริการ ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจของลูกค้าในด้านผู้ให้บริการและผู้ใช้งานขอบรอดแบนด์อีกด้วย คุณภาพการบริการ ให้ดียิ่งขึ้น

The New World of Customer Experience™ ที่นำเสนอนวัตกรรมการบริการส่วนบุคคลให้กับลูกค้าผ่านดีไวซ์และเน็ตเวิร์คทุกรูปแบบ กว่า 30 ปี โซลูชั่นต่างๆจากแอมดอกซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย BSS, OSS, การจัดการเน็ตเวิร์ค และ Optimization รวมไปถึงบริการและการจัดการระดับมืออาชีพ ทำให้มูลค่าทางธุรกิจของลูกค้าเติบโตขึ้น โดยการลดความซับซ้อนของของระบบปฏิบัติการ, ลดค่าใช้จ่าย และใช้เวลาสำหรับวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ

Speedtest บนเว็บสบายๆ บนเว็บไซต์ชั้นนำ

อินเทอร์เน็ตกับยุคปัจจุบันเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้ว ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้นแม้แต่การเช็ค Speedtest บนเว็บสบายๆ ที่ไม่ว่าใครก็ทำได้ง่ายและไม่ต้องเรียนรู้โปรแกรมอะไรก่อนใช้งานด้วย เนื่องจากความเร็วอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการใช้งานและสิทธิของผู้ขอใช้บริการเองด้วย หากวิ่งไม่เต็มความเร็วหรือใช้งานขัดข้องต้องรีบแจ้งผู้ให้บริการ (ISP) หรือแก้ไขเองเบื้องต้นได้เลยไม่ต้องรอช่างก็มี ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับกรณีที่เจอเช่นกันอย่างไรก็ดี การเช็คสปีดก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ เพื่อความสะดวกของลูกค้าเองละ

Speedtest บนเว็บสบายๆ บนเว็บไซต์ชั้นนำ

Speedtest บนเว็บสบายๆ บนเว็บไซต์ชั้นนำ

หลายคนน่าจะงงบอกให้เช็คๆ แล้วเช็คยังไงละ? อย่าเพิ่งใจร้อนก่อนอื่นต้องมาดูเว็บไซต์ที่ให้บริการเช็คความเร็วกันก่อน เมืองไทยมีหลายเจ้าที่ให้บริการด้วยกันตั้งแต่ Thaiware, True, 3 Broadband (3BB), Cat Telecom, TOT,  Adslthailand เป็นต้น เพียงเข้าเว็บไซต์ผ่าน URL หลัก หรือผ่าน Search Engine Google ก็ได้ จากนั้นหน้าจอจะมีแถบให้กด TEST เพื่อเริ่มทดสอบความเร็วกันเลย ค่าต่างๆ จะมีหลายส่วนด้วยกันทั้ง Download, Upload, Ping เป็นต้น ซึ่งแต่ละค่ามีผลต่ออินเทอร์เน็ตของเราทั้งหมดแสดงไปถึงค่า Brandwith ที่มี แต่ก็ใช่ว่าจะเร็วเท่ากันทุกครั้งไปนะ เพราะความเร็วนี้ขึ้นอยู่กับตอนขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตด้วย ซึ่ง Package แต่ละชุดจะมีความเร็วไม่เท่ากันและแต่ละเจ้าจะให้ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างชัดเจน ตรงนี้แอดมินไม่ขอ Comfirm ว่าเจ้าไหนดี แต่จะแค่มาบอกเรื่องการทดสอบความเร็วพอนะจ้ะ

ส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตบ้านทุกวันนี้เริ่มต้นที่ 15 MB ขึ้นไปจนถึง 50MB ซึ่งถือว่าเร็วมากๆ อย่างไรก็ดีควรมั่นเช็คความเร็วจากเว็บไซต์ด้านบนที่จะมี Server ตามประเทศต่างๆ อาทิ Singapore, Hongkong, Thailand, America เป็นต้น แต่ละ server มีความหน่วงเวลาต่างกันยิ่งไกลยิ่งหน่วงมาก มีผลกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตประเภท VDO Call หรือ เล่นเกมส์ต่างประเทศโดยเฉพาะพวก MOBA ที่ต้องใช้งานแบบ Realtime พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว สำหรับคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตทั่วไปเปิดเว็บไซต์ เปิด Youtube อาจจะไม่มีผลกระทบมากนัก และบางครั้งการที่อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้อาจเกิดจาก ISP เองหรือทางเราได้ทั้งนั้น เบื้องต้นที่ต้องทำก่อนคือการเข้าอินเทอร์เน็ต หากเข้าได้ตามปกติละก็เตรียมตัวเทสอินเทอร์เน็ตกันได้เลยว่าความเร้วที่วิ่งมาปกติหรือไม่? หากว่าไม่ปกติแล้วละก็ Reset Router เองเลย วิธีก็ง่ายมากเพียงดึงปลั๊กออกแล้วรอประมาณ 1 นาทีค่อยเสียบปลั๊กเพียงเท่านี้อาการเน็ตอืดเล่นเน็ตไม่ได้ก็จะหายไป แต่ถ้ายังไม่หายละก็โทรหาผู้ให้บริการดีกว่าเพื่อให้ช่างเข้ามาจัดการต่อได้เลย

จัดอันดับรายชื่อ Carbon Clean 200 ของ Corporate Knights

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับที่ 4 ของ Carbon Clean 200 ซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด 200 บริษัททั่วโลก โดยจัดอันดับตามขนาดรายได้รวมจากพลังงานสะอาดขององค์กร

จัดอันดับรายชื่อ Carbon Clean 200 ของ Corporate Knights

จัดอันดับรายชื่อ Carbon Clean 200 ของ Corporate Knights

รายชื่อ Clean 200 ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดย Corporate Knights ซึ่งเป็นนิตยสารสำหรับระบบทุนนิยมที่ขาวสะอาด และ As You Sow องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รณรงค์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ผ่านการสนับสนุนของผู้ถือหุ้น (shareholder advocacy) และความร่วมมือที่เป็นหนึ่งเดียว โดยจุดมุ่งหมายคือการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่กว้างขวาง และมีพลัง ในกรณีว่านักลงทุนจะสามารถช่วยกันสรรค์สร้างเศรษฐกิจพลังงานแบบยั่งยืน (clean energy economy) และจะประเมิน พร้อมทั้งให้ความสำคัญแก่บริษัทที่มีการปรับเปลี่ยนด้านการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

ผลักดัน “การสร้างนวัตกรรมในทุกระดับ” (Innovation at Every Level) เพื่อความยั่งยืน
การจัดอันดับคือผลการยอมรับในพันธสัญญาของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในการนำเสนอโซลูชันนวัตกรรมที่ช่วยจัดการปัญหาความขัดแย้งด้านพลังงาน ระหว่างการสร้างสมดุลของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากวงจรของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Carbon Footprint) กับสิทธิมนุษยชนที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ในการใช้พลังงานที่มีคุณภาพ ชไนเดอร์ อิเล็ค ทริค และพนักงานต่างช่วยกันผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในทุกลำดับชั้นผ่านการจัดการพลังงานที่เชื่อมโยงถึงกัน รวมทั้งเทคโนโลยีการทำงานโดยอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ ที่เปลี่ยนโฉมใหม่ให้กับอุตสาหกรรม เปลี่ยนเมือง และช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราเรียกสิ่งนี้เหล่านี้ว่า “Life is On”

“เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งถึงการยอมรับในครั้งนี้ ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเดินหน้าไปไกลกว่าความพยายามที่จะคงไว้ซึ่งการลดขนาดของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ (carbon footprint) โดยแนวคิดดังกล่าวถูกฝังอยู่ในทุกสิ่งที่เราทำ เริ่มต้นจากกลยุทธ์การดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนา ลงมาจนถึงคุณค่าที่เรามอบให้กับลูกค้าของเรา” เอมมานูเอล ลาการ์ริเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว แทค ไลน์ (tagline) ที่ใช้ในงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Day) ที่ผ่านมา ในการเชิญชวนให้พนักงานทั้ง 160,000 คน ร่วมฉลองความสำเร็จ และนวัตกรรมสำหรับสิ่งแวดล้อม คือ « A Passion for Green Growth »: ที่น่าจะสรุปได้ถึงมุมมองที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี”

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 หนึ่งวันก่อนการประชุม COP21 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ปรับวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเป้าหมายในการสร้างสมดุลทางคาร์บอน (carbon neutrality) สำหรับบริษัท และระบบนิเวศในอีก 15 ปีข้างหน้า ผ่านผลิตภัณฑ์ โซลูชัน งานวิจัยและพัฒนา และการปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม ซึ่งพันธสัญญาเหล่านั้นรวมไปถึง
– การประเมินผลกระทบของคาร์บอน 100% ที่มีต่อโครงการของลูกค้ารายสำคัญ
– การออกแบบการนำเสนอใหม่ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ด้วยการใช้ Schneider ecoDesign Way™ และบรรลุมาตรฐาน Green Premium™ standard ของบริษัทฯ สูงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจ
– การหลีกเลี่ยงการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณ 120,000 ตัน ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์จนถึงบั้นปลาย หรือ “End of Life” product ให้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
– การช่วยเหลือประชากรมากกว่า 50 ล้านคนที่ฐานของปิรามิดเศรษฐกิจ ให้สามารถเข้าถึงไฟฟ้า และการติดต่อสื่อสารในอีก 10 ปีข้างหน้าผ่านโซลูชันคาร์บอนต่ำ

ศักยภาพชไนเดอร์ อิเล็คทริคในด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแบบยั่งยืนถูกรายงานทุกไตรมาสผ่านกระบวนการวัดขององค์กรที่เรียกว่า Planet & Society barometer ทั้งนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรภายนอกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และคำปฏิญาณที่มีต่อลูกค้า และพนักงานขององค์กร