แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และธุรกิจของคุณ
โปรแกรม Google Maps Downloader ดาวน์โหลดแผนที่ Google Maps

เราเชื่อว่าปัญหาในการใช้งานใหญ่ๆ ของกูเกิลแมพ (Google Map) นั่นก็คือการใช้งานที่ต้องใช้หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตประจำ ง่ายกว่าถ้าใช้โปรแกรม Google Maps Downloader ที่แก้ไขการที่เราไม่สามารถใช้ไม่ได้ในบางพื้นที่ ที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งโปรแกรม Google Maps Downloader นี้สามารถทำให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแผนที่ของเมืองที่เราไปท่องเที่ยว มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) เผื่อไว้สำหรับเปิดเพื่อดูแผนที่ได้ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาทิ พื้นที่อับสัญญาณเป็นต้น

โดยโปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดแผนที่ ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแผนที่แบบธรรมดา (Normal Maps) แผนที่แบบภาพดาวเทียม (Satellite Maps) ภาคผสมระหว่างแผนที่ธรรมดา กับภาพดาวเทียม (Hybrid Map) และ สุดท้ายคือ แบบแผนที่ภูมิประเทศ (Terrian Map) ก็สามารถดาวน์โหลดได้ เช่นกัน

ในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดแผนที่นั้น ผู้ใช้ต้องทำการเจาะจงพื้นที่ของแผนที่ที่ต้องการดาวน์โหลดก่อน โดยสามารถกำหนดด้วยการระบุละติจูดและลองติจูดได้ สามารถเลือกซูมแผนที่ได้หลายระดับ โดยในเวอร์ชันทดลองนี้ ผู้ใช้สามารถซูมได้ถึงระดับ 11 เท่านั้น แต่ในเวอร์ชันเต็มผู้ใช้สามารถซูมได้ถึงระดับ 19 สามารถดาวน์โหลดแผนที่มาเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์สกุล .BMP เพื่อไปดูรูปภาพแบบออฟไลน์กันได้ง่ายๆ